Spĺňate všetky oficiálne podmienky banky na poskytnutie pôžičky? Ak si myslíte, že áno, môžete byť veľmi nepríjemne prekvapení.

  • 27. 1. 2019
  • By Admin:
  • Comment: 0

Medzi oficiálne podmienky, ktoré musíte splniť, ak chcete od banky dostať finančný úver, patrí niekoľko vecí. Zameriam sa len na prípad, že ste klasickým zamestnancom a nie živnostníkom. Pre túto druhú kategóriu totiž platia iné podmienky.

euro

  1. Musíte byť zamestnaní na trvalý pracovný pomer.
  2. V dobe, kedy budete o finančnú pôžičku žiadať, musíte mať so svojim zamestnávateľom uzatvorenú zmluvu na dobu neurčitú.
  3. Zmluva trvalého pracovného pomeru na dobu neurčitú, nesmie byť kratšia ako tri mesiace od dátumu, kedy o pôžičku žiadate.
  4. Samozrejme, že musíte byť plnoletí.

 
Vyššie spomínané podmienky sú základom. Nič iné sa v podstate na stránkach bánk nedočítate. Samozrejme, že ak vlastníte nejaký majetok, či už hnuteľný, alebo nehnuteľný, pracujete dlhšiu dobu na jednej pracovnej pozícií a v súčasnosti nesplácate iné pôžičky, vaše šance na poskytnutie úveru sú väčšie.

mince
 
Pri návšteve banky sa ale môžete stretnúť s nepríjemným prekvapením. V mojom prípade, mi bolo oznámené, že mi pôžička nemôže byť poskytnutá. Dokonca to nešlo ani s tou najnižšou možnou sumou. Dôvodom, bolo hlavne to, že som na danom pracovnom mieste zamestnaný len pol roka a prekážal im aj môj vek. V tom čase som mal dvadsaťpäť a teta za priehradkou mi doslova povedala, „bohužiaľ pracujete len krátko a ste veľmi mladučkí.“ Podotýkam, že už pred tým som pracoval a žiadne iné pôžičky som nemal. Dokonca som nesplácal ani žiaden tovar na splátky. Takto som pochodil v troch rôznych finančných subjektoch . Takže ak sa vyberiete do banky s pocitom istoty, pretože spĺňate všetko, čo ste našli na webe, peniaze v skutočnosti vôbec nemusíte dostať. o a ak sa pýtate, aký vek je dostatočný na to, aby ste úver dostali, tak to vám povedať neviem. V banke som sa dozvedel iba to, že som mladý. Nikto mi už neprezradil, kedy si mám pôžičku prísť pýtať opäť.

4/5 - (3 votes)