Čo je depresia

  • 15. 11. 2018
  • by


 Rozoznať depresiu od ostatných psychických problémov môže byť náročnejšie. Pocit úzkosti, poruchy príjmu potravy, stres,