Úsporná indukcia

  • 15. 9. 2018
  • by

Indukčné varné dosky pracujú na princípe elektromagnetickej indukcie. Zjednodušene by sme mohli povedať, že je teplo z dosky ,na