Obézne dieťa? Tak to nie !

  • 14. 1. 2019
  • by

V súčasnosti, sa obezita bohužiaľ netýka iba dospelých. Každým rokom pribúdajú tisícky detí, ktoré týmto ochorením trpia. Slovo