Aktuálna situácia školení na úradoch práce

  • 25. 5. 2019
  • By Admin:
  • Comment: 0

V úvode som spomínala, že finančné prostriedky na úhradu kurzov cez úrady práce sa veľmi rýchlo míňajú, väčšinou už v prvom polroku daného roku…
Rok 2019 však bol iný.
Začiatkom roka nenabehli na úrady práce po celom Slovensku žiadne finančné prostriedky na kompetenčné alebo rekvalifikačné školenia preplácané cez úrady práce. V marci tohto roku totiž mal končiť celý projekt, z ktorého sa tieto školenia preplácajú. A keďže peniaze z minulého roka už väčšinou nikde neostali, tak tí, čo žiadali o školenia mali smolu. Z tohto pohľadu nie je až také jednoduché si vybaviť školenie preplácané úradom práce, pretože nikdy neviete, kedy tam budú finančné prostriedky. Na to treba mať šťastie.

kancelář.jpg

Celé Slovensko, teda skôr len tá jeho nezamestnaná časť čakala na schválenie nového projektu a prílev nových finančných prostriedkov.
Ako prvý sa rozbehol Bratislavský samosprávny kraj, ktorý nie je financovaný európskou úniou, ale štátnym rozpočtom, takže tento rozbeh sa nedal predpokladať ako nábeh celého systému. Tu nabehli finančné prostriedky od prvého mája a na úrady práce sa len tak hrnuli žiadosť o úhradu rekvalifikačných kurzov.
A pred pár dňami sme sa dozvedeli ešte lepšiu informáciu a tou je, že od prvého júna by malo fungovať preplácanie kurzov po celom území Slovenskej republiky. No, je treba upozorniť záujemcov o školenia, že ako vždy, tak sa finančné prostriedky stihnú vyčerpať veľmi rýchlo, tak aby nečakala zbytočne dlho, pretože potom tam zvyknú pribudnúť rôzne obmedzenia. Ako napríklad, že budú preplácať len do dvadsať deväť rokov, nad päťdesiat rokov alebo len ľuďom so základným vzdelaním.

kniha.jpg

Tento vývoj sa však nedá predpokladať, pretože je to na každom úrade práce individuálne, čo sťažuje podmienky jednotlivým uchádzačom o školenia, pretože nikdy nevedia s akými podmienkami sa stretnú a čo všetko sa od nich bude očakávať. No v žiadnom prípade si nemusíte platiť školenie samy.
Tak hurá na školenia preplácané úradom práce!